سفارش تبلیغ
صبا ویژن


:: پایگاه‌های منتخب ::

:: لینکستان::در انتشار ویژه نامه خاتون توسط روزنامه ایران هدف اصلی، ایجاد آشوب در فضای ذهنی جامعه و تقابل کاذب میان دو بخش از مردم می‌باشد که بر اساس آن، طرفداران چادر در مقابل مخالفان چادر قرار می‌گیرند و در واقع این مسأله به عنوان عامل اصلی‌ترین دسته‌بندی فرهنگی جامعه معرفی می‌شود و خود مسئله حجاب به حاشیه می رود.
 
اینگونه پرداختن به این موضوع، منافقانه بوده زیرا عوامل ویژه نامه خاتون از یک سو خود را طرفدار حجاب به عنوان یکی از ضروریات دین معرفی کرده و حتی از سوابق تاریخی حجاب قبل از اسلام در ایران که بیان‌گر پای‌بندی به این ارزش است، صحبت به میان آورده و از دیگر سو با الگو نمایی بازیگران سینما که هیچ‌ قید و بندی نسبت به حجاب ندارند، پوشش آن‌ها را بهترین نوع پوشش معرفی می‌نماید.
 
در واقع این ویژه نامه هدفش به هم ریختن و ایجاد آشفتگی و دسته‌بندی کاذب در جامعه می‌باشد.
 
البته این مسأله، شیوه‌ی همیشگی این جریان انحرافی به شمار می‌رود به گونه‌ای که همواره از ایجاد تضاد در جامعه بین دسته‌ها، اقشار اجتماعی و فرهنگی و یا گروه‌های سیاسی سود برده است. بنابراین جامعه باید با حفظ هوشیاری خود و با درک اهداف واقعی و پنهان این جریان، از ا